Quy định về việc thông tin trên mạng xã hội đối với CB-NV-GB và HSSV VOV College
07:41 | 05/10/2017
Hiện nay, mạng xã hội (đặc biệt là facebook) đã giúp ích rất nhiều cho công tác, cho việc dạy và học tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II; đồng thời giúp gắn kết Cựu HSSV, HSSV với CB-GV-NV cửa Trường...
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017
22:34 | 24/08/2016
Căn cứ Quy định tạm thời về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-PTTHII ngày 27/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II. Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-PTTHII ngày 3/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II về việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển của nhà trường.
Thông báo về việc đăng ký các hoạt động khoa học công nghệ cấp Trường năm học 2016 - 2017
22:18 | 24/08/2016
Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động ngiên cứu khoa học ban hành theo Quyết định số 123/QĐ-PTTHII ngày 18/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II. Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-PTTHII ngày 3/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II về việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển của nhà trường